محل تبلیغات شما

یکی از موارد ابتدایی و مهم در آموزش زبان انگلیسی آشنایی با ساختار اولیه ی جملات می باشد. ساختار جملات در زبان انگلیسی به صورت فاعل+فعل+مفعول یا عبارت یا ادامه ی جمله است ولی این قانون شامل همه ی جملات نمی شود.

در این مقاله ی آموزش زبان می خواهیم به ساختار جملات مجهول و معلوم و تفاوت و شباهت آن ها بپردازیم.

زمانی که، اتفاق افتاده یا کاری که انجام شده برای ما نسبت به کننده ی کار یعنی فاعل آن کار از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و یا در مورد فاعل آن کار اطلاعاتی نداشته باشیم و ندانیم چه کسی آن کار را انجام داده یا باعث آن اتفاق شده از جملات مجهول استفاده می کنیم. برای مثال زمانی که در زبان فارسی می گوییم " گوشی موبایل من یده شده است" ، این عمل یده شدن می باشد که برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است و ما کسی که گوشی موبایل را یده است، نمی شناسیم.

کاربرد جمله های مجهول در زبان انگلیسی

زمانی که در زبان انگلیسی از جملات معلوم و مجهول استفاده می کنید، به کاربرد آن ها دقت کنید. در زیر چند نمونه از کاربرد های این جملات را برای شما به عنوان مثال ذکر خواهیم کرد.

1- زمانی که انجام دهنده ی کار( فاعل ) را نمی شناسیم و یا برایمان اهمیت چندانی ندارد.

My car was stolen.

ماشینم دزیده شده است.

در این مثال همان گونه که در بالا گفته شد، نمی دانیم چه کسی ماشین را یده است.

A lot of wine is produced in German every year.

هر ساله مقدار زیادی شراب در آلمان تولید می شود.

ولی در این جمله تهیه کننده ی شراب برای ما اهمیت ندارد.

2- زمانی که موضوع اصلی جمله درباره ی فاعل نیست.

Television was invented in 1930s by Logie Baird.

تلوزیون در دهه ی 1930 توسط لاگیبرد اختراع شد.

موضوع اصلی این جمله تلوزیون است و مخترع آن مد نظر ما نیست.

3- مهم ترین قسمت جمله در زبان انگلیسی معمولا در ابتدای آن قرار می گیرد. این مورد بیشتر در زمان زنوشتن مورد توجه قرار گرفته و اهمیت دارد.

War and peace was written by Tolstoy.

کتاب جنگ و صلح توسط تولستوی نوشته شده است.

حالت مجهول جملات بیشتر در کتاب و متون علمی کاربرد داشته و به چشم می خورند.

گرامر جملات مجهول

در راستای آموزش جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی باید این نکته را بدانید که جملات مجهول از فاعل + تغییر فعل be به زمان مد نظر + شکل سوم فعل ساخته شده اند. تشکیل جملات مجهول در تمامی زمان ها برای ما امکان پذیر خواهد بود.

حال می خواهیم بررسی کنیم که چگونه از روی جملات معلوم، جملات مجهول بسازیم و بر عکس.

  • ابتدا مفعول جمله ی معلوم را در جایگاه فاعل جمله مجهول قرار می دهیم.
  • فعل تغییر شکل می دهد.
  • فاعل جمله ی معلوم یا حذف می شود و یا به فاعل جمله ی معلوم تبدیل خواهد شد.

آموزش زبان انگلیسی جملات مجهول

به مثال زیر توجه کنید:

جمله ی معلوم:

A car hit the man

A car در نقش فاعل، hit در نقش فعل و the man نقش مفعول را دارد.

جمله ی مجهول:

The man was hit by a car

The man نقش فاعل را به خود گرفته است، فعل be به عنوان فعل کمکی به جمله افزوده شده است و شکل سوم فعل اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین شیوه های آموزش زبان

جملات مجهول در زبان انگلیسی

جملات ,ی ,جمله ,مجهول ,فاعل ,زبان ,زبان انگلیسی ,در زبان ,جملات مجهول ,جمله ی ,مجهول در ,اهمیت بیشتری برخوردار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kalaverat mirianbar mesterjosh املاک مارکت شمال - کلینیک املاک acpaydiser ویلاآرتز احادیث شیعه delrobasite restnisofju Unapologetically Opinionated